Strona główna » Nasze działania » Następna stacja: Łódź Radogoszcz-Wschód

Następna stacja: Łódź Radogoszcz-Wschód

Poprzednia część: http://el-00000.pl/dzialania/akcja-kolej-na-radogoszcz-wschod-mija-kolejne-stacje/

Minął kolejny miesiąc naszych starań, czas więc na aktualizację informacji. Zapraszamy do lektury.

Wpociag przy Switezianki_Kreciej kwietniu miały miejsce ważne spotkania dotyczące lokalizacji przystanku kolejowego na Radogoszczu Wschodzie. Najpierw, na polecenie Wiceprezydenta Miasta Łodzi, odbyła się wizja lokalna z udziałem urzędników z Biura Inżyniera Miasta i przedstawicieli EL 00000. Pokazaliśmy panom obie lokalizacje (Świtezianki/Krecia oraz okolice Łucji na wysokości Syrenki), odwiedziliśmy również stację Łódź–Arturówek. Omówiliśmy wszystkie za i przeciw, zarówno dotyczące samego przystanku kolejowego, jak i oczywiście infrastruktury towarzyszącej (połączenia z MPK, parkingi, dojścia dla mieszkańców itp.).

12.04.2016 w szerokim gronie spotkaliśmy się z Zarządem Dróg i Transportu. Na spotkaniu obecni byli czołowi reprezentanci Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz–Wschód, Zarządu Osiedla Radogoszcz, Biura Inżyniera Miasta oraz Inicjatywy Społecznej EL 00000 Zmotoryzowani Mieszkańcy Łodzi. Ustaliliśmy, że nasze spojrzenia na sprawę są w zasadzie zbieżne. W rozmowie pojawiły się jeszcze dwa wątki, jakie wynikły w toku działań EL 00000 wokół stacji Radogoszcz–Wschód, mianowicie dotyczące losów stacji Łódź–Arturówek oraz krańcówki autobusowej na Radogoszczu Wschodzie. Już na pierwszym spotkaniu z urzędnikami z Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawicielami ŁKA Sp. z o.o. w dn.11.03.2016, gdy uzyskaliśmy informacje o wstępnej rekomendacji ZDiT dla lokalizacji przystanku kolejowego przy Łucji na wysokości Syrenki, dowiedzieliśmy się również, że krańcówka autobusowa przy Świtezianki prawdopodobnie, wg nowych planów infrastrukturalnych, zostanie zlikwidowana. Zdecydowany sprzeciw wobec tych zamiarów wyraża i Zarząd Spółdzielni Radogoszcz–Wschód i Zmotoryzowani, i w zasadzie każdy zapytany o to mieszkaniec Radogoszcza Wschodu. Podawaliśmy to do publicznej wiadomości podczas podsumowania konsultacji transportowych w Szkole przy Syrenki, 29.03.2016, kiedy zdawaliśmy raport mieszkańcom z dotychczasowych działań EL 00000 dotyczących stacji kolejowej na Radogoszczu Wschodzie. Drugi wspomniany wątek, to stacja Arturówek. Podczas posiedzenia Komisji ds.Transportu Rady Miejskiej w Łodzi, w dn. 24.03.2016, przedstawiciel ŁKA Sp. z o.o. powiedział, że istnieje koncepcja uczynienia stacji Arturówek przystankiem wyłącznie sezonowym. Miałby to być jeden z argumentów za lokalizacją nowej stacji właśnie w okolicach Łucji na wysokości Syrenki. Takie ograniczenie stacji Łódź–Arturówek, a w praktyce dopuszczenie do jej zniszczenia, absolutnie, w naszym przekonaniu, nie wchodzi w grę. Podczas spotkania z Zarządem Dróg i Transportu w dn. 12.04.2016 nie uzyskaliśmy żadnych wiążących informacji dotyczących obu tych tematów.

Z ciekawostek: podczas spotkania ze ZDiT, przy omawianiu planów kolejnych stacji kolejowych, padł argument przeciwko ich zagęszczaniu, jakoby kolej miejska atrakcyjna miała być przez to, że przystanków jest niewiele i może rozwijać swoją dedykowaną prędkość. Dla porównania: stacje SKM w Trójmieście rozlokowane są w odstępach nawet 1 kilometra… Wydaje nam się, że kolej miejska jest atrakcyjna dzięki własnym torom ruchu, nie kolidującym z innymi szlakami, dzięki czemu nie dotyczą jej takie sytuacje jak miejskie korki. A wysoka prędkość i rzadko rozmieszczone stacje, to jest raczej domena pociągów intercity czy expressów.

W kwietniu dostaliśmy też kilka pism z urzędów:

  • najpierw Urząd Marszałkowski, w odniesieniu do naszego wspólnego spotkania, przesłał pisemne potwierdzenie informacji jakie uzyskaliśmy osobiście, mianowicie, że:

„(…) na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wykonane zostało w grudniu 2015 opracowanie eksperckie pod nazwą «Studium integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu», które dotyczyło ustalenia lokalizacji wszytskich stacji i przystanków na terenie województwa łódzkiego. Zaproponowane w «Studium…» rozwiązania dotyczące integracji transportu kolejowego z innymi środkami transportu zostały zaopiniowane przez lokalne JST, w przypadku Łodzi przez Zarząd Dróg i Transportu. «Studium…» potwierdziło zasadność lokalizacji nowego przystanku kolejowego Łódź Radogoszcz Wschód, w ramach którego eksperci rozpatrywali dwie potencjalne lokalizacje: przy ulicy Kreciej oraz na wysokości ul. Syrenki (Łucji). Ostateczniee zarekomendowana została lokalizacja na wysokości ul. Syrenki. (…) Wykonawca Studium nie został jeszcze wyłoniony a na etapie jego opracowywania ponownie przeanalizowana zostanie lokalizacja przystanku (…)”.

  • PKP PLK S.A., w odpowiedzi na nasze pismo z dnia 31.03.2016 z prośbą o spotkanie w sprawie stacji, odpisały nam, że:

„budowa ww. przystanku jest planowana do realizacji w ramach środków finansowych perspektywy UE 2014–2020, a na etapie opracowania dokumentacji apelacyjnej ma zostać ponownie przeanalizowana lokalizacja przystanku Łódź Radogoszcz Wschód. (…) po otrzymaniu dokumentacji technicznej, PKP PLK S.A., Zakład Linii Kolejowych w Łodzi, rozważy proponowane lokalizacje i wyda stosowne uzgodnienie mając przy tym na uwadze Państwa sugestie”.

 

Nie czujemy się uspokojeni, dlatego drążymy temat dalej i głębiej. Do kwestii stacji Arturówek i krańcówki autobusowej przy Świtezianki też będziemy wracać w rozmowach z urzędnikami. Będziemy też informować Państwa jeśli pojawią się nowe dane, wymagające upublicznienia.

Na stacja Radogoszcz Zachodzakończenie krótkie podsumowanie argumentów za lokalizacją przystanku kolejowego w bezpośrednim sąsiedztwie przejazdu kolejowego Świtezianki/Krecia – i w porównaniu do lokalizacji przy Łucji na wysokości Syrenki:

  1. zasięg sprawiedliwy, niemal jednakowy dla mieszkańców Radogoszcza Wschodu i Sitowia (lokalizacja Syrenki/Łucji dyskwalifikuje w zasadzie Sitowian, a mieszkańcy skrajnie usytuowanych bloków przy Wodnika mieliby jednakową odległość (600 m) do nowej stacji i do stacji Łódź–Arturówek,
  2. dostępność: przystanek przy Świtezianki/Krecia zapewniałby dogodny dostęp i dojazd dla wszystkich, czego nie można powiedzieć o lokalizacji Syrenki/Łucji (przejście dla mieszkańców ze wschodniej strony torów przez „wąskie gardła” na prywatnych działkach),
  3. rozwojowość lokalizacji: przy Świtezianki/Kreciej jest ponad 3500 mkw. do zagospodarowania, zarówno na przystanek, jak i na wielki parking z rondem do wygodnego zawracania i z przystankiem autobusowym dla autobusu, jaki połączy wkrótce oba osiedla Radogoszcz (jeśli ZDiT spełni oczekiwania mieszkańców wyrażane we wnioskach podczas konsultacji społecznych). W przyszłości, gdy zostanie położony drugi tor, przystanek Radogoszcz–Wschód, mając dokoła mnóstwo miejsca aby rosnąć wszerz, miałby szansę ewoluować jako stacja Łódź Radogoszcz–Wschód. Tych perspektyw nie ma mała działka przy Łucji, ulokowana pomiędzy prywatnymi zabudowaniami a parkingami strzeżonymi,
  4. połączenie z MPK dla Świtezianki/Kreciej:

– autobus będzie zajeżdżał pod stację, a do krańcówki jest 300 m,

– do linii ŁTR jest równy 1 kilometr,

a dla Łucji:

– do ŁTR ponad 1,5 km,

– przystanek autobusowy w zasadzie obok – to faktyczny plus,

  1. Parking mający działać w systemie P&R ma sens wyłącznie przy Świtezianki/Kreciej. Od ulicy Zgierskiej to 1 km z lewoskrętu. Natomiast parking przy Syrenki/Łucji to parking mały, częściowo zajęty przez samochody mieszkańców, usytuowany przy wejściach na prywatne posesje (ciekawe czy zamieszkujący na tych posesjach chcieliby mieszkać na stacji kolejowej…?). A co gorsza: od Zgierskiej oddalony o przeszło 1,5 km i trzy zmiany świateł (od skrzyżowania ze Świtezianki to tych zmian świateł jest łącznie 6, chyba że ktoś wolałby jechać przez osiedle). Z kolei jadący od Łagiewnik nie będą się cofać by zostawić samochód na Radogoszczu. Cała idea zatem weźmie w przysłowiowy łeb.
  2. Bezpieczeństwo: Świtezianki/Krecia to miejsce odsłonięte, na delikatnej górce, świetnie widoczne z daleka. Lokalizacja przy Łucji wciśnięta jest pomiędzy prywatne domy a wysokie ogrodzenia parkingu strzeżonego.
  3. Koszty: infrastruktura przy Świtezianki/Kreciej w części istnieje (asfalt, latarnie). Teren jest płaski, wymaga oczyszczenia i wypoziomowania do prac ziemnych. Z kolei wąwóz przy Łucji wymaga bardzo kosztownych prac rekultywacyjnych, budowy stacji wg projektu zawierającego szereg dodatkowych udogodnień, co przy jej rozmiarach, dostępności i dalszych perspektyw czyni całą inwestycję bezsensowną. Chyba, że dla urzędników nie jest wielką sprawą wybudować stację, którą po roku–dwóch można zamknąć, jak na przykład – być może – Arturówek…

 

Komentarze

Komentarze