Strona główna » Nasze działania » Protest przeciw likwidacji możliwości parkowania na placu Komuny Paryskiej (Sienkiewicza/Tuwima)

Protest przeciw likwidacji możliwości parkowania na placu Komuny Paryskiej (Sienkiewicza/Tuwima)

Plac Komuny Paryskiej - parking

Inicjatywa Społeczna EL 00000 Zmotoryzowani Mieszkańcy Łodzi informuje, że prowadzi protest przeciw planowanej przez UMŁ likwidacji parkingu naziemnego na placu Komuny Paryskiej (Tuwima/Sienkiewicza), bez jednoczesnej gwarancji budowy w tym miejscu parkingu podziemnego.

 


Pobierz formularz protestacyjny (http://el-00000.pl/download/Protest_Plac_Komuny_Paryskiej.pdf), wydrukuj i zbieraj podpisy od swoich znajomych.


 

Na podstawie informacji uzyskanych w procesie weryfikacji naszego wniosku do Budżetu Obywatelskiego dotyczącego zwiększenia ilości miejsc parkingowych na placu Komuny Paryskiej (projekt nr L0108) oraz posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego w dniu 23 czerwca 2016r. wiemy, że Urząd Miasta Łodzi w ramach rewitalizacji centrum Łodzi planuje całkowicie zlikwidować możliwość parkowania na placu Komuny Paryskiej (Tuwima/Sienkiewicza). Mimo, że ogólne założenia projektu rewitalizacji zakładają tam budowę parkingu podziemnego, to prowadzone obecnie działania przygotowawcze, dotyczą jedynie pozyskania środków finansowych na wykonanie nowej nawierzchni, wymianę oświetlenia, zakup i montaż elementów małej architektury, wykonanie nowych nasadzeń, renowację zieleni. Budowa parkingu podziemnego ma być odsunięta w nieznaną czasowo przyszłość! A likwidacja istniejących, dużo ponad 100 miejsc parkingowych ma nastąpić już teraz.

Możliwość parkowania w okolicy ul. Piotrkowskiej, a szczególnie w tak kluczowym miejscu, jak pl. Komuny Paryskiej, gdzie w dużej mierze parkują również interesanci Urzędu Miasta Łodzi, jest niezwykle ważna dla właściwego funkcjonowania Łodzi. Pomysł całkowitej likwidacji parkowania na pl. Komuny Paryskiej (a także w pasażu Schillera), przy jednoczesnym pozostawieniu bez zmian, po drugiej stronie ulicy, zamkniętego dla łodzian parkingu, a dostępnego tylko dla urzędników UMŁ, jest pomysłem wyjątkowo złym funkcjonalnie i wizerunkowo. Odbije się niekorzystnie również na dostępności ul. Piotrkowskiej i prowadzonym tam w pobliżu biznesie. Zwiększy to ruch samochodów, które z powodu problemów ze znalezieniem miejsca parkingowego, będą kluczyć po całym śródmieściu. O ile decydując się na zakupy, czy restaurację można wybrać inne niż Piotrkowska, przyjazne zmotoryzowanym miejsce, których jest wiele poza centrum, o tyle dojazd do budynku Urzędu Miasta jest dla mieszkańców zazwyczaj koniecznością.

Zmotoryzowani Mieszkańcy Łodzi popierają działania mające na celu rewitalizację centrum Łodzi, w tym poprawę wyglądu przestrzeni publicznej na placu Komuny Paryskiej, ale sprzeciwiają się „jednostronnej rewitalizacji” polegającej na likwidacji parkingu na placu Komuny Paryskiej, tzn. wymianie jedynie nawierzchni i przeznaczenia na strefę pieszą bez wcześniejszego zrealizowania i uruchomienia parkingu podziemnego w tym miejscu oraz bez zachowania dla mieszkańców postoju taksówek. Zwracamy uwagę, że parking podziemny jest również elementem projektu rewitalizacji, a logika kolejności wykonania prac budowlanych dowodzi, że powinien on powstać jako pierwszy, przed budową nawierzchni i nasadzeniami zieleni.

Działania władz miasta nakierowane na powstanie jedynie nowej nawierzchni placu dla pieszych, z pominięciem zmotoryzowanych, świadczą o rzeczywistym i niechętnym podejściu do realizacji parkingu podziemnego w tym miejscu, a przede wszystkim o stosunku władzy do zmotoryzowanych mieszkańców miasta.

Dlatego zachęcamy łodzian do podpisania protestu przeciw likwidacji parkingu na placu Komuny Paryskiej i przyłączenia się do akcji prowadzonej przez Inicjatywę Społeczną EL 00000 – Zmotoryzowani Mieszkańcy Łodzi.

Komentarze

Komentarze