Strona główna » Nowości » Łódzka Kolej Aglomeracyjna – nasze sprostowanie.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna – nasze sprostowanie.

z artykulu nt LKADotarły do nas informacje, jakoby Urząd Marszałkowski chciał wydać negatywną opinię dla umiejscowienia przystanku kolejowego na Radogoszczu Wschodzie w lokalizacji Świtezianki/ Krecia, m.in. dlatego, że zbyt drogo wyniosłaby budowa przystanku w tym miejscu wraz z utwardzeniem drogi gruntowej prowadzącej do Zgierza przez działki.
I również dlatego, że podobno Inicjatywa Zmotoryzowanych upiera się na dwa perony, co podniosłoby koszty inwestycji. To jest nieładna manipulacja informacjami, umyślna lub nie.

Ponieważ próżno żądać sprostowania od urzędu, zwłaszcza że dane jakie prostujemy, pochodzą z opracowanej przez redaktora rozmowy z panią Dyrektor Departamentu ds. Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, z którą mieliśmy przyjemność o przystanku kolejowym dla Radogoszcza Wschodu rozmawiać osobiście, toteż PROSTUJEMY INFORMACJE SAMI:

Rekomendacja dla stacji to jedno, a wniosek o utwardzenie drogi do Zgierza to drugie. Nigdy nie było to łączone. Wniosek o utwardzenie dróg gruntowych prowadzących przez Krecią i Marczyńskich do Zgierza, został złożony w ZDiT (obecnie ZIM) 12 kwietnia 2016 (na podstawie wniosków mieszkańców i podsumowania konsultacji transportowych, w porozumieniu z przychylnymi temu pomysłowi radnymi z osiedla, do jednego z których zaraz po podsumowaniu konsultacji, tj. 29 marca br., zostało wysłane pismo z prośbą o wsparcie tego pomysłu podczas posiedzenia odmowa ZDiT_PSDoraźnej Komisji ds. Transportu RMŁ) i przez ZDiT odrzucony (odpowiedź z 4 maja 2016). Wniosek ten nigdy nie oglądał nawet korytarza w Urzędzie Marszałkowskim. We wniosku nie ma ani jednego słowa na temat stacji, bo chodziło o odkorkowanie ulicy Zgierskiej. Temat utwardzenia dróg nigdy nawet nie pojawiał się w kontekście stacji. Nie było o utwardzeniu dróg mowy na żadnym spotkaniu w sprawie ŁKA. Nie można więc łączyć spraw w jeden argument przeciwko lokalizacji stacji przy Świtezianki/ Kreciej.


skan pisma do ZDiT 12-04-2016 bez nazwiskDruga, wymagająca sprostowania sprawa, to szczegóły rekomendacji dla lokalizacji przystanku przy Świtezianki/ Kreciej. Akcja „Kolej na Radogoszcz Wschód”, podjęta przez EL00000 w celu zintensyfikowania działań mieszkańców na rzecz stacji w tym miejscu, została zainicjowana spotkaniem 11 marca 2016 ze wspomnianą panią Dyrektor Departamentu ds. Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego oraz z przedstawicielami ŁKA. Wtedy został przedstawiony projekt EL00000 zakładający budowę dwóch peronów, ale od razu, na tym samym spotkaniu ustalono, że najprawdopodobniej, ze względu na usytuowanie słupów trakcyjnych i torów na nasypie, oraz z uwagi na planowaną już w najbliższym czasie budowę mijanki na Marysinie, wielce prawdopodobna jest druga linia torów. W tej sytuacji oczywistym się stało, że drugi tor, po stronie wschodniej, nie ma chwilowo sensu. Dlatego, jako idea, został od razu na tym pierwszym spotkaniu odrzucony przez pomysłodawców. infrastrukturaAby zaś rysunki z projektami wręczane przy kolejnych spotkaniach w kolejnych urzędach nie różniły się między sobą, pozostawiono je bez zmian, z dwoma peronami, jednocześnie zwracając uwagę na prawdopodobieństwo ułożenia drugiego toru i podkreślając w takiej sytuacji zasadność budowy peronu tylko po stronie zachodniej. Ten rysunek już prezentowaliśmy, pokazujemy go jeszcze raz, cały czas w wersji niezmienionej.

Na pewno urzędnicy mają swoje argumenty na rzecz małej miejskiej działki na jakiej chcą wcisnąć kilkorgu Radogoszczanom peron kolejowy (bo nie będzie to nigdy stacja i nigdy nie będzie jednakowo dostępna dla wszystkich mieszkańców osiedla), jednak lepiej dla ich wiarygodności, aby nie mieszali spraw na niekorzyść działających w dobrej wierze społeczników i na jeszcze większą niekorzyść mieszkańców, dla których przystanek kolejowy to inwestycja największa w tym dziesięcioleciu i jeśli ma zostać zrealizowana, to dla nich, a nie dla urzędników – tak jak chcą mieszkańcy, a nie tak jak sobie zaplanowali urzędnicy, z których znakomita większość najprawdopodobniej nigdy w życiu nie była na Świtezianki w żadnej z omawianych lokalizacji.

Dotyczy artykułu z 13 lipca 2016 http://www.komunikacjazbiorowa.pl/2016/07/remont-odzi-zabienca-odz-retkinia-czy.html

 

Komentarze

Komentarze