Strona główna » Nowości » Pierwszy sukces w sprawie uspokojenia ruchu na Karolewie

Pierwszy sukces w sprawie uspokojenia ruchu na Karolewie

karolew
Wczoraj odbyły się rozmowy między przedstawicielami protestujących mieszkańców Karolewa, a Panią Prezydent i dyrektorami ZDiT w sprawie nieakceptowalnych przez łodzian zmian w organizacji ruchu na osiedlu Karolew.

Mieszkańcy przedstawili konkretne problemy zarówno na poziomie szczegółów, jak i rozwiązań globalnych zastosowanych na osiedlu w ramach realizacji uspokojenia ruchu.

Obie strony podeszły z dużym zrozumieniem do zaistniałej sytuacji, a mieszkańcy uzyskali od władz miasta przyrzeczenie zmian, a w ten sposób poprawy jakości życia. Już w przyszłym miesiącu mają zniknąć skrzyżowania równorzędne i dokonać się inne ustalone zmiany w organizacji ruchu, między innymi planuje się usunąć niektóre poduszki berlińskie. Jazda po osiedlu będzie wygodniejsza, a przez to bezpieczniejsza.

Mamy nadzieję, że wprowadzone w czerwcu zmiany będą wystarczające dla normalnego funkcjonowania mieszkańców i więcej (przynajmniej jeśli chodzi o to osiedle) takich spotkań, jak ostatnie nie będzie potrzeba.

Niestety, wiemy, że w innych miejscach Łodzi nadal planuje się rozwiązania, które wzbudzają ostry sprzeciw mieszkańców, ale i również poszukiwanie kompromisu. Chodzi tu o osiedle STOKI ŁÓDŹ, gdzie ostatni projekt, mimo, że lepszy od poprzedniego jest jeszcze nie taki, jak chcieliby mieszkańcy.

Wkrótce wróci zapewne również sprawa Julianowa i ul. Sowińskiego, gdzie wcześniej udało się mieszkańcom zatrzymać zły projekt zmiany organizacji ruchu. Teraz jednak wbrew woli społecznej, przy braku realnych konsultacji społecznych, pojawił się projekt do Budżetu Obywatelskiego wprowadzający nieakceptowalne zmiany na ul. Sowińskiego.

Problem wynika z ułomności regulaminu Budżetu Obywatelskiego. Dzięki temu regulaminowi plany zgłoszone przez organizację rowerową, a nie akceptowane przez mieszkańców, mogą z łatwością przejść do realizacji wbrew łodzianom, którzy na tym osiedlu mieszkają! Mieliśmy już podobne przykłady w latach ubiegłych.

Komentarze

Komentarze