Strona główna » Nowości » Przystanek kolejowy dla urzędników, czy dla mieszkańców?

Przystanek kolejowy dla urzędników, czy dla mieszkańców?

Przedstawiciele Inicjatywy Społecznej EL00000 Zmotoryzowani Mieszkańcy Łodzi, którzy od wiosny 2016 intensyfikują starania mieszkańców Radogoszcza Wschodu o przystanek kolejowy, przez cały lipiec 2016, wespół z przedstawicielami Rady Osiedla Radogoszcz, Przedstawicielami Członków Spółdzielni oraz członkami Rady Nadzorczej Spółdzielni Radogoszcz–Wschód, zebrali 1400 podpisów na listach poparcia dla budowy przystanku kolejowego Łódź Radogoszcz–Wschód w bezpośrednim sąsiedztwie przejazdu kolejowego Świtezianki/Krecia.
Z tak silnym argumentem zwrócili się do Marszałka Województwa Łódzkiego z prośbą o pozytywne zaopiniowanie przez Urząd Marszałkowski rzeczonej lokalizacji.

Działania te są o tyle istotne, że usilnie rekomendowana przez urzędy lokalizacja dla przystanku kolejowego to okolica ul. Łucji. To miejsce, w opinii mieszkańców, władz osiedla oraz społeczników, jest niekorzystne zarówno dla osiedla, jak i dla rozwoju jego samego. Przywołano zatem najważniejsze argumenty „za” lokalizacją Świtezianki/Krecia oraz „przeciw” lokalizacji rekomendowanej przez urzędników.

LKA RWOto streszczenie kluczowych kwestii:

1. ODLEGŁOŚĆ:

— w lokalizacji Świtezianki/Krecia przystanek kolejowy znajdowałby się pośrodku obwodu osiedla. Ze stacji zatem będą mogli korzystać zainteresowani nią dzisiaj mieszkańcy zarówno dalekiego Sitowia, jak i całego Radogoszcza Wschodu, a także mieszkańcy Kreciej i działkowicze. Wszyscy będą mieli do niej jednakowe i wygodne dojście lub dojazd.
— brak zabudowań w bardzo bliskim sąsiedztwie stacji oznaczać będzie, że dla nikogo nie będzie ona wyjątkowo uciążliwa. Gdyby przystanek został umiejscowiony w okolicy ulicy Łucji – będzie położony za ogrodzeniem prywatnych posesji.
dla połączenia z MPK i odciążenia miasta od zbędnego ruchu samochodowego – lokalizacja Świtezianki/Krecia spełnia wszelkie warunki. Ma mnóstwo miejsca pod wzorcowy parking w systemie Park&Ride (dojazd: 1 km od lewoskrętu na Zgierskiej/Świtezianki), miejsce na własny przystanek autobusowy (choć do krańcówki autobusowej 300 m), znajdowałaby się 1 km od tramwaju linii ŁTR. Dla porównania: lokalizacja przy Łucji ma blisko tylko przystanek autobusowy, do przystanku tramwajowego bardzo dużą odległość (ponad 1,5 km przez całe osiedle), natomiast parking zupełnie nie nadający się do funkcjonowania w systemie Park&Ride, zarówno ze względu na jego wielkość, użytkowanie przez mieszkańców, jak i dojazd od ulicy Zgierskiej (ponad 1,5 km i 3 zmiany świateł).

2. INFRASTRUKTURA:

— na wielkiej działce przy Świtezianki/Kreciej można wybudować, poza peronem, porządne i estetycznie zaplanowane miejsce dla podróżnych (zadaszone ławki, nasadzenia), zadaszony parking rowerowy, duży parking dla samochodów (Park&Ride), rondo do zawracania dla autobusów (jakie mogłyby mieć tutaj dodatkowy przystanek) i dla samochodów (Kiss&Ride).
— na małej działce przy Łucji, w dodatku wciśniętej pomiędzy prywatne działki, do której nie byłoby tak swobodnego dojścia i dojazdu, jak do lokalizacji przy Świtezianki/Kreciej, można wybudować peron i kawałek trotuaru. Być może zostałby odnowiony istniejący parking, ale to wszystko co można tam zrobić.
— przy Świtezianki/Kreciej infrastruktura w części istnieje (asfalt, latarnie, teren nie wymagający ogromnych nakładów prac ziemnych). Nie można tego powiedzieć o wąwozie przy Łucji.
— najważniejszym argumentem w tym punkcie jest rozwojowość miejsca Świtezianki/Krecia, w perspektywie lat. Przy Łucji, na małej działce, przystanek nie ma gdzie się rozwijać.

3. Pozostałe ZALETY i WADY:

— Świtezianki/Krecia to obszar lekko wyniesiony, o znakomitej widoczności z daleka, świetnie dostępny, przestronny. Wszystko to rzutuje bezpośrednio na bezpieczeństwo osób korzystających ze stacji.
— lokalizacja przy Łucji, umiejscowiona jest za ogrodzeniem parkingu i w wąwozie. Teren można zrekultywować, aby łatwiej było się do niego dostać, ale torów podnieść się nie da i miejsce w wąwozie zawsze będzie miejscem odludnym.
— przy Łucji trzeba by zbudować dodatkowe dojście dla mieszkańców wschodniej strony wąwozu, którzy zmuszeni byliby przechodzić przez tory. Nie jest to jednak tak bezpieczne, jak przy przejeździe Świtezianki/Krecia, zwłaszcza że tuż obok jest lekki zakręt. Budowa schodów, wind czy pochylni – to kolejny koszt, który w przypadku Łucji nie zwiększy bezpieczeństwa i komfortu podróżnych, zaś w przypadku Świtezianki/Kreciej – w ogóle nie zaistnieje.

Warty uwagi jest jeszcze jeden argument: los przystanku Łódź Arturówek. Z marcowego posiedzenia komisji transportowej RM wiemy, że ŁKA Sp. z o.o. snuje plany ograniczenia dostępności stacji przy Łagiewnickiej do dni rekreacyjnych (weekendy, sezon letni). Będzie to oznaczało powolne zamieranie przystanku. Plan likwidacji stacji Arturówek tłumaczyłby starania urzędników o przystanek dla Radogoszcza Wschodu w bliskim sąsiedztwie ulicy Łucji. Być może podyktowane to jest umiejscowieniem peronu na Arturówku w linii przyszłego drugiego toru, jednak trzeba ten problem rozwiązać inaczej, a nie budując przystanek dla Radogoszcza Wschodu w miejscu krzywdzącym większość mieszkańców osiedla i planując jednocześnie (skądinąd całkiem słusznie) kolejny przystanek – przy ulicy Warszawskiej. Patrząc na sukces trójmiejskiej SKM powinniśmy się uczyć, że warto stawiać na rozwój sieci kolei miejskiej – i jak to robić. Ważne są przystanki rozmieszczone często, strategicznie a rozkłady jazdy tak skonstruowane, by mieszkańcy nie dostosowywali swoich planów do pociągu, jak to jest w chwili obecnej. Nie można dawać ludziom małego wycinka oferty i obrażać się, że nie są nim zainteresowani.

Chcemy jednocześnie zwrócić uwagę na nierzetelność pojawiających się w mediach informacji udzielanych przez urzędników, dotyczących rekomendacji EL00000 dla przystanku kolejowego. Oto one – wraz z wyjaśnieniami (już o tym pisaliśmy, ale przypominamy)
flirt na RW1) kwestia budowy dwóch peronów: podczas pierwszego spotkania w sprawie przystanku kolejowego (z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, ŁKA i ZDiT) dowiedzieliśmy się, że planowana jest budowa mijanki na Marysinie oraz że istnieje prawdopodobieństwo budowy drugiego toru na wschodniej linii obwodowej. Automatycznie więc wycofaliśmy się z pomysłu budowy dwóch peronów. Na kolejnych spotkaniach w urzędach prezentowaliśmy cały czas te same grafiki (żeby nie wprowadzać chaosu, ponieważ spotkania odbywały się niemal jedne po drugich) ale już zaznaczając, że zasadnym jest budowa tylko jednego peronu, ze względu na ewentualność ułożenia drugiego toru.
2) wniosek Inicjatywy EL00000 dotyczący utwardzenia dróg dojazdowych z Radogoszcza Wschodu do Zgierza, przez Krecią i Marczyńskich nie wiązał się nigdy z tematem przystanku kolejowego. Wniosek o utwardzenie dróg gruntowych wpłynął do ZDiT w kwietniu 2016, w maju otrzymaliśmy odpowiedź odmowną i na tym sprawa się zakończyła. Nie jest to w żaden sposób powiązane z tematem przystanku kolejowego i łączenie tego w jeden argument przeciwko naszym staraniom o przystanek kolejowy (jakoby inwestycja była przez to zbyt kosztowna), jest nieprawdziwe i krzywdzące.

Akcja „Kolej na Radogoszcz Wschód” finiszuje. Na jakim przystanku się zatrzymamy?

Komentarze

Komentarze